Berita dan Artikel

DU'A BUDAK

Sanggian : Yudi Hidayat Suwandana

 

GUSTI.......................

Pangguarkeun ieu rasa

Tina peuteungna dunya

Pikeun muntang saraya

Tina sagala dosa

 

GUSTI.......................

Pangnangkeupkeun ieu nyawa

BAPA

Sanggian : Yudi Hidayat Suwandana

 

Bapa.........................

Dina sela renghap nu haropak

Dina lengkah nu jumarigjeg

Aya geter rasa nu nyaliara

Jentre tur pertela

Na lolongkrang rasa katresna

 

Bapa.........................